• Drvo za potpalu u džaku od 0.013 m3 i 0.026 m3

  • Otkup polovnih paleta

  • Ogrevno drvo

  • Ogrevno drvo u džaku 0.030 m3

  • Pelet

  • Briket

Preduzeće AZIMUT SERVICE DOO VRBAS osnovano je 2010.

Naši počeci vezani su za proizvodnju ogrevnog drveta i drveta za potpalu, sa proizvodnim

pogonom u Jelavu, Loznica.

Uspeh u radu i stalna težnja da napredujemo, proširuje naša interesovanja i na trgovinu drvenim paletama, briketom i peletom.

2015.godine otvaramo ogranak i u Novom Sadu.

Orjentisani smo, kako na domaće, tako i na tržište Evropske Unije ( Italija).

Naš prioritet je kvalitet proizvoda, kao i stalno prilagođavanje potrebama kupaca.