Za proizvodnju drveta za potpalu koristi se isključivo sirovina I klase.

Cepanje, rezanje i slaganje drveta za potpalu u ambalažu je kontrolisan proces.

Ambalaža je dizajnirana tako da bude izdržljiva i da osigura dovoljno provetravanja, kako bi se zadržao vrhunski kvalitet i nizak nivo vlažnosti drveta za potpalu.

Idealno je za potpaljivanje vatre u kaminima, pećima i roštilju.

U džakovima od 0.013 m3 i 0,026 m3.