Briket je ekološko gorivo proizvedeno od drvnih ostataka, velike kalorijske moći. Presovanje se vrši pod velikim pritiskom, bez dodavanja vezivnih sredstava.

Prednosti briketa su:

  • Eko gorivo
  • Briketi se prave od otpadnih sirovina
  • Odsustvo štetnih gasova pri sagorevanju – do 100 puta manje nego kod sagorevanja uglja
  • Po svojoj kalorijskoj vrednosti briket je iznad najkvalitetnijeg uglja
  • Lakoća korišćenja
  • Veoma mala količina lebdećeg pepela i ostataka posle sagorevanja
  • Potreban je manji prostor za skladištenje zbog male zapremine
  • Briket je spreman za upotrebu odmah, bez prethodnog cepanja, sečenja i posebnog mesta za obradu
  • Brzo oslobađanje toplotne energije – briketima možete postići željenu temperaturu mnogo brže u odnosu na ostala čvrsta goriva.