Drvo predstavlja obnovljivi izvor energije i ukoliko je njegovo korišćenje ekološki ispravno, upotreba drveta, kao goriva, predstavlja dodatni način očuvanja životne sredine. Korišćenje obnovljivih izvora energije smanjuje zagađenje životne sredine, klimatske promene i time se pruža doprinos u očuvanju budućnosti naše planete.

Za proizvodnju ogrevnog drveta koristi se isključivo sirovina I klase. Cepanje, rezanje i slaganje drveta na palete se strogo kontroliše. Palete su stabilne i čvrste, dimenzija 1m x 1m x1,80m.

Kod nas, ćete pronaći veliki izbor ogrevnog drveta za peći, za kamine i za peći namenjene picerijama.