Za sve one koji se greju na čvrsto gorivo, a žive u gradskoj sredini, odnosno imaju problem sa skladištenjem ogreva, rešenje predstavlja ogrevno drvo u džaku.

Cepano i isečeno ogrevno drvo je pakovano u mrežaste džakove od 0.030 m3.