Drvo za poptalu – Idealno za potpalu vatre u kaminima, pećima i roštilju. Dostupno je u kutijama od 0,013 m3 i 0.026 m3.

Ambalaža je izdržljiva i osigurava dovoljan protok vazduha koji garantuje nizak nivo vlažnosti i kvalitet drva za potpalu.