Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala.

U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu.

Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobijamo gorenjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja.

Prednosti korišćenja peleta su:

  • Velika kalorijska moć
  • Stepen zagađenja tokom gorenja je apsolutno najniži
  • Potreban je manji prostor za skladištenje
  • Vrlo nizak sadržaj pepela